Bonvoyage Tavern Pvt. Ltd - Sawai Madhopur Spirit Hotels & Resorts Pvt. Ltd - New Delhi
Hot Beans - Panchkula V J Sarai Hotels Pvt. Ltd - Gurgaon
Athithi Residency Inn Pvt. Ltd - Jaipur Narayan Bagh - Jaisalmer
Quila Ramgarh Meja Garh - Meja, Distt. Bhilwara
Virasat Haveli - Amritsar
Umaid Bhawan Palace – Kota
Sariska Palace – Sariska Mandawa Haveli – Jaipur
Umaid Mahal – Jaipur Dundlod Fort – Dundlod
Ratan Vilas – Jodhpur Ajit Bhawan – Jodhpur


and the counting goes on...